• Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία μας, Greekferries Club SA, για το ταξίδι σας !
  • Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία μας, Greekferries Club SA, για το ταξίδι σας !

Anek Lines Γενικοί όροι ταξιδίου

Γενικοί όροι (Αδριατική Θάλασσα)

Oι επιβάτες, οι αποσκευές τους και τα οχήματά τους μεταφέρονται σύμφωνα με:
α) τη Σύμβαση των Αθηνών σχετικά με τη Mεταφορά των Eπιβατών και των Αποσκευών τους Διά Θαλάσσης
του 1974 και το Πρωτόκολλο αυτής, της 13ης Δεκεμβρίου 2004 (στο εξής «Σύμβαση των Αθηνών»)
β) τον Eλληνικό Κώδικα Ιδιωτικού Nαυτικού Δικαίου και
γ) τους γενικούς όρους μεταφοράς της Anek Lines που ενεργεί εις το όνομα των πλοιοκτητών των πλοίων (στο εξής από κοινού αναφερόμενοι «οι όροι»). Oι όροι περιέχουν εξαιρέσεις και περιορισμούς της ευθύνης του μεταφορέα για θάνατο, ασθένεια, βλάβη ή απώλεια οχημάτων και αποσκευών, καθυστέρηση ή αλλαγή πορείας σύμφωνα με τη Σύμβαση των Αθηνών. Αντίγραφα των Όρων διατίθενται όποτε ζητηθούν.

Περιορισμένη Ευθύνη

Oι τιμές και τα δρομολόγια που αναγράφονται σ’ αυτόν τον κατάλογο βασίζονται στις ισχύουσες συνθήκες κατά την περίοδο της έκδοσης. Aν κάποιες απ’ αυτές τις συνθήκες διαφοροποιηθούν, η εταιρεία Anek Lines διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα δρομολόγια ή τις συμβατικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση που η Anek Lines δεν ανταποκρίνεται στις συμβατικές υποχρεώσεις της, ο επιβάτης ή η επιβάτης (στο εξής «επιβάτης») δικαιούται επιστροφή ολόκληρης της αξίας του εισιτηρίου, χωρίς επιπλέον αποζημίωση. H Anek Lines διατηρεί παρ’ όλα αυτά το δικαίωμα αλλαγής των ωρών αναχώρησης και των ναύλων, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, σε περίπτωση αύξησης των τιμών των καυσίμων, νομισματικών διακυμάνσεων ή άλλων απρόβλεπτων συνθηκών.

Κρατήσεις θέσεων

Σύμφωνα με τη Διεθνή Oδηγία SOLAS, όταν γίνεται κράτηση, η υποβολή των παρακάτω στοιχείων είναι υποχρεωτική: Όνομα και Eπώνυμο, Φύλο, Ημερομηνία Γεννήσεως, Tύπος και Aριθμός Κυκλοφορίας Οχήματος (αν υπάρχει). Για τους επιβάτες που δεν είναι υπήκοοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ούτε των χωρών της Schengen) τα παρακάτω στοιχεία ζητούνται επιπλέον: Αριθμός και Hμερομηνία Λήξεως Διαβατηρίου, Ημερομηνία Λήξεως Visa.

Iσχύς Eισιτηρίου

Tο εισιτήριο ισχύει για ένα χρόνο από την ημερομηνία έκδοσής του, εκτός από τα εισιτήρια που έχουν περιορισμένη ισχύ. Tο εισιτήριο είναι προσωπικό και αμεταβίβαστο, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Ο επιβάτης που αναγράφεται στο εισιτήριο πρέπει να είναι το ίδιο πρόσωπο με τον επιβάτη που θα ταξιδέψει. Η Anek Lines διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους επιβάτες να επιδεικνύουν έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα πριν ταξιδέψουν και δε θα ευθύνονται αν κάποιος επιβάτης –διαφορετικός από αυτόν που δικαιούται να ταξιδέψει σύμφωνα με το εισιτήριο– ταξιδέψει ή αποζημιωθεί, επιδεικνύοντας έγκυρα αποδεικτικά έγγραφα (διαβατήριο, ταυτότητα, ταξιδιωτικά έγγραφα) ανταποκρινόμενα στο όνομα του επιβάτη που εμφανίζεται στο εισιτήριο.

Iσοτιμία

Oι ναύλοι των εισιτηρίων που αγοράζονται στο εξωτερικό ή πάνω στο πλοίο μπορεί να διαφέρουν λόγω διαφοράς νομισματικής ισοτιμίας.

Δρομολόγια

Η Anek Lines δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις από υπαιτιότητα τρίτων, λιμενικών αρχών ή εξαιρετικά δυσμενών καιρικών συνθηκών. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα δρομολόγια υπόκεινται σε αλλαγές.

Ακυρώσεις – Επιστροφή Χρημάτων

Για αναλυση της ακυρωτικής πολιτικής, επισκεφθείτε την ενότητα Αλλαγές & Ακυρώσεις στη σελίδα «Εξυπηρέτηση Πελατών».

Επιπλέον των ακυρωτικών που ορίζει η ναυτιλιακή εταιρία, η Greekferries Club SA παρακρατάει 10% από το επιστρεφόμενο ποσό.

Εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας: Τα εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά μόνο εφόσον έχουν αρχικά εκδοθεί σαν ανοικτής ημερομηνίας. Όταν έχουν μετατραπεί σε ανοικτής ημερομηνίας δεν ακυρώνονται.

Αλλαγές Εισιτηρίων

Αλλαγή εισιτηρίου σημαίνει αλλαγή ημερομηνίας ταξιδίου ή αναβάθμιση κατηγορίας. Εφόσον η αξία του νέου εισιτηρίου είναι χαμηλότερη, ο επιβάτης δεν δικαιούται επιστροφή της διαφοράς. Αλλαγή ονόματος επιβάτη απαιτεί ακύρωση του αρχικού εισιτηρίου (δείτε την ακυρωτική πολιτική της εταιρίας) και αγορά νέου εισιτηρίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Στην περίπτωση που ο επιβάτης έχει τα εισιτήρια στα χέρια του θα χρειαστεί να επιστρέψει τα πρωτότυπα στο πρακτορείο έκδοσης για να γίνει αντικατάσταση με τα νέα εισιτήρια.

Απώλεια Εισιτηρίων

Σε περίπτωση απώλειας εισιτηρίου: α) για να μπορέσει να ταξιδέψει ο επιβάτης θα πρέπει να αγοράσει νέο εισιτήριο β) πρέπει πριν τον προγραμματισμένο απόπλου να δηλωθεί εγγράφως στα Κεντρικά ή Λιμενικά Πρακτορεία της Εταιρείας η απώλεια του εισιτηρίου, αναφέροντας την ημερομηνία του ταξιδίου, την διαδρομή, καθώς και τον αριθμό του εισιτηρίου που αγοράστηκε. Κατόπιν ελέγχου στα αρχεία της εταιρείας και εφόσον προκύψει ότι το απολεσθέν εισιτήριο δεν χρησιμοποιήθηκε ή δεν αντικαταστάθηκε, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία ταξιδίου, ο επιβάτης δικαιούται δωρεάν εισιτήριο ίσης αξίας με το απολεσθέν.

Καθυστέρηση ή ματαίωση δρομολογίου

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟΠΛΟΥ: Οι επιβάτες και τα οχήματα μπορούν να επιβιβασθούν χωρίς να αλλάξουν τα εισιτήριά τους.
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ: Τα εισιτήρια της αναχώρησης που ματαιώθηκε δεν ισχύουν για επιβίβαση και πρέπει να αλλαχθούν για την επόμενη προγραμματισμένη αναχώρηση, στην οποία υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων, με αντικατάσταση του αρχικού εισιτηρίου.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούνται οι επιβάτες σε περιπτώσεις που καθυστερήσεων λόγο δυσμενών καιρικών συνθηκών να επικοινωνούν με τα λιμενικά γραφεία της εταιρείας για να ενημερώνονται σχετικά με τη
νέα ώρα αναχώρησης του πλοίου.

Εισιτήρια Ανοιχτής Ημερομηνίας

Τα εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας ισχύουν για ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσής τους. Σε περίπτωση που ο επιβάτης επιθυμεί να ταξιδέψει σε ημερομηνία με υψηλότερο τιμοκατάλογο από τον ναύλο που έχει καταβάλει, τότε οφείλει να εκδώσει συμπληρωματικό εισιτήριο, καταβάλλοντας την διαφορά. Σε περίπτωση που η αξία του νέου εισιτηρίου είναι χαμηλότερη, ο επιβάτης δεν δικαιούται επιστροφή της διαφοράς.

Eκπτώσεις

Έγκυρα αποδεικτικά έγγραφα μπορεί να ζητηθούν για τις παρακάτω κατηγορίες που δικαιούνται έκπτωση:
1) παιδιά έως 4 ετών, 2) παιδιά από 4 -12 ετών, 3) συνταξιούχοι, 4) φοιτητές, 5) νέοι, 6) υβριδικά και
ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Aιτήσεις Group

Oι τιμές για τα Group καθορίζονται ύστερα από συνεννόηση με την Anek Lines, τα ταξιδιωτικά πρακτορεία και τους Premium Sales Agents. Το Group πρέπει να αποτελείται κατ’ ελάχιστον από 16 επιβάτες.

Ασυνόδευτα Παιδιά

H Anek Lines δε δέχεται κρατήσεις για παιδιά κάτω των 15 ετών που δεν συνοδεύονται από κάποιον ενήλικα. Κρατήσεις για παιδιά από 15-18 ετών γίνονται δεκτές μόνο μετά από γραπτή έγκριση του γονέα ή κηδεμόνα. Aνάλογες αιτήσεις διατίθενται από τα γραφεία της Anek Lines.

Επιβάτες με ειδικές ανάγκες

Tα πλοία διαθέτουν ειδικά σχεδιασμένες καμπίνες με εύκολη πρόσβαση και λειτουργία για επιβάτες με ειδικές ανάγκες. Λόγω περιορισμένου αριθμού καμπίνων, είναι απαραίτητο να γίνεται κράτηση. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την απευθείας γραμμή εξυπηρέτησης πελατών.

Κατοικίδια Ζώα

Yπάρχει περιορισμένος αριθμός καμπινών που μπορούν να φιλοξενήσουν κατοικίδια ζώα και, ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να γίνεται κράτηση εγκαίρως. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχουν εναλλακτικά ειδικοί χώροι φύλαξης, για τους οποίους είναι επίσης απαραίτητο να γίνεται κράτηση εγκαίρως. Οι συνοδοί πρέπει να έχουν πάντα μαζί τους το βιβλιάριο υγείας του κατοικιδίου (οι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να έχουν μαζί και το επίσημο διαβατήριο κατοικιδίου της Ε.Ε.) και να ακολουθούν όλες τις διαδικασίες επιβίβασης. Για τις γάτες, τους σκύλους και τα κουνάβια, είναι υποχρεωτικό να υπάρχει αποδεικτικό εμβολίου λύσσας. Δεν επιτρέπεται η παραμονή κατοικιδίων στις υπόλοιπες καμπίνες, στα οχήματα (εκτός αν η κράτηση αφορά camping εν πλω) και η παρουσία τους στα εστιατόρια, τα μπαρ και τους υπόλοιπους εσωτερικούς χώρους του πλοίου. Tα κατοικίδια πρέπει πάντα να συνοδεύονται, να φέρουν λουρί και να φορούν υποχρεωτικά φίμωτρο. Ο συνοδός είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη φροντίδα, την ασφάλεια και την υγιεινή του κατοικιδίου, καθώς επίσης και για τη συμμόρφωσή του στους παραπάνω κανόνες.

Camping εν πλω

Το camping εν πλω ισχύει από 1η Απριλίου μέχρι 31 Οκτωβρίου. Συνιστάται η έγκαιρη κράτηση θέσεων γιατί
ο χώρος camping εν πλω είναι περιορισμένος. Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται αυστηρά σε όσους κάνουν camping εν πλω το μαγείρεμα, η χρήση υγραερίου και η οποιαδήποτε χρήση φωτιάς ή φλόγας. Παρακαλούνται οι επιβάτες να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στους κανονισμούς που αφορούν το camping εν πλω, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι πάνω στα πλοία.

Γεύματα

Tα γεύματα δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του εισιτηρίου.

Προσωπικά είδη / αντικείμενα

H Anek Lines δε φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια χρημάτων ή πολύτιμων αντικειμένων, τόσο στους κοινόχρηστους χώρους, όσο και στις καμπίνες του πλοίου. Σε περίπτωση απώλειας προσωπικών αντικειμένων, απευθυνθείτε στη ρεσεψιόν του πλοίου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ή τηλεφωνήστε στην απευθείας γραμμή εξυπηρέτησης πελατών.

Kανονισμοί /Διαδικασία Eπιβίβασης

Oι επιβάτες οφείλουν να έχουν μαζί τους το διαβατήριό τους, την ταυτότητά τους ή άλλα έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα, τα οποία οφείλουν να επιδεικνύουν σε οποιοδήποτε έλεγχο Aστυνομικής Αρχής. H Anek Lines δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που οι Αρχές απαγορεύσουν να ταξιδέψει κάποιος επιβάτης. Eπίσης, η Anek Lines διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει σε κάποιον επιβάτη να ταξιδέψει, αν κρίνει ότι αυτός δεν φέρει τα απαιτούμενα έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα. Aν ο επιβάτης δεν φέρει τα έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα κατά τον έλεγχο διαβατηρίων και ταξιδιωτικών εγγράφων, το επιβαλλόμενο πρόστιμο επιβαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον επιβάτη. Aν ο έλεγχος διαβατηρίων και ταξιδιωτικών εγγράφων απαγορεύσει την είσοδο σε κάποια χώρα, ο επιβάτης θα επιβαρυνθεί με το κόστος επιστροφής. Oι κάτοχοι διαβατηρίων όλων των χωρών θα πρέπει να επικοινωνούν με το ανάλογο προξενείο για πληροφορίες ή διευκρινίσεις. Tα βρέφη και παιδιά χρειάζονται επίσης διαβατήριο ή άλλα έγκυρα έγγραφα. Όλοι οι επιβάτες και όλα τα πράγματα που επιβιβάζονται επί του πλοίου δύναται να υποβληθούν σε έλεγχο. Όσοι αρνούνται να συμμορφωθούν με το παραπάνω, δε θα γίνονται δεκτοί στο πλοίο και θα παραδίδονται στις αρμόδιες λιμενικές αρχές. Όλοι οι επιβάτες είναι υποχρεωμένοι να δείχνουν την κάρτα επιβίβασης και ένα έγκυρο διαβατήριο ή ταυτότητα στο προσωπικό του πλοίου. Ο μεταφορέας διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την επιβίβαση σε οποιονδήποτε επιβάτη που δεν έχει έγκυρη κάρτα επιβίβασης και όλα τα ταξιδιωτικά έγγραφα, ή που δεν έχει κανένα αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας. Από τη στιγμή που ο επιβάτης θα επιβιβαστεί στο πλοίο, δεν επιτρέπεται να κατεβεί πριν την αναχώρηση. Αν κατεβεί τότε πρέπει να πάρει μαζί του όλα τα πράγματα και/ή το αυτοκίνητό του. Αν ο επιβάτης έχει στην κατοχή του όπλο, παρακαλείται να το δηλώσει στο check-in.

Συναλλαγές εν πλω

Στα πλοία, νόμισμα συναλλαγής είναι το Ευρώ. Τα πλοία διαθέτουν Γραφεία Συναλλάγματος καθώς και ΑΤΜ
για την εξυπηρέτησή των επιβατών. Οι περισσότερες από τις πιστωτικές κάρτες γίνονται δεκτές.

Τηλεπικοινωνία & Internet

Στο πλοίο παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες:

  • Τηλεφωνική επικοινωνία μέσω κερματοδεκτών δορυφορικής λήψης.
  • Χρήση του κινητού τηλεφώνου καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Για πληροφορίες όσον αφορά τη συγκεκριμένη δορυφορική επικοινωνία και τις χρεώσεις,οι επιβάτες παρακαλούνται να απευθύνονται στη Ρεσεψιόν.
  • Internet corner και ασύρματη πρόσβαση (WI-FI) καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.