• Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία μας, Greekferries Club SA, για το ταξίδι σας !
 • Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία μας, Greekferries Club SA, για το ταξίδι σας !

Erturk Lines Όροι Ταξιδίου

 • Η κάρτα επιβίβασης είναι προσωπική και εκδίδεται για τους ανθρώπους των οποίων τα ονόματα και τα επώνυμα είναι γραμμένα σε αυτή και για τα οχήματα με αριθμό πινακίδας και το μοντέλο που είναι γραμμένο σε αυτή. Είναι μη μεταβιβάσιμη και δεν επιτρέπεται η μεταπώληση σε άλλο πρόσωπο. Αυτό το εισιτήριο ισχύει μόνο για το πλοίο και το ταξίδι για το οποίο εκδόθηκε. Αν δεν χρησιμοποιηθεί το εισιτήριο είναι άκυρο και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλο ταξίδι.
 • Οι επιβάτες πρέπει να βρίσκονται στο χώρο επιβίβασης μία (1) ώρα πριν την αναχώρηση. Οι επιβάτες που δεν είναι στην ώρα τους για την αναχώρηση δεν δικαιούνται επιστροφή χρημάτων.
 • Ο κάτοχος της κάρτας επιβίβασης είναι υπεύθυνος/η για τα έγγραφά του/της και για τη βίζα που επιτρέπει την είσοδο στην ξένη χώρα. Στους ανθρώπους που δεν έχουν έγγραφα ή δεν μπορούν να παρέχουν επαρκή έγγραφα ή βίζα, δεν θα επιτραπεί η επιβίβαση και δεν μπορούν να μεταφερθούν ως «επιβάτες».
 • Η ιδιοκτήτρια εταιρεία του πλοίου δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση, παρέκκλιση και μη τήρηση από την προγραμματισμένη πορεία για οποιονδήποτε λόγο που δεν οφείλεται στην ERTURKLINES. Οι επιβάτες δεν δικαιούνται οποιαδήποτε ακύρωση του εισιτηρίου ή επιστροφή χρημάτων.
 • Όλα τα δικαιώματα της ERTURKLINES επιφυλάσσονται για την αλλαγή της ημερομηνίας της αναχώρησης και του ταξιδιού.
 • Όλα τα δικαιώματα της ERTURKLINES επιφυλάσσονται για ακύρωση ή αλλαγή της αναχώρησης και το ταξίδι για λόγους ανωτέρας βίας. Αν ο λόγος της ακύρωσης ή της αλλαγής δεν έχει δηλωθεί από την ERTURKLINES, οι επιβάτες μπορούν να πάρουν την επιστροφή του ποσού του εισιτηρίου. Τα δικαιώματα της ERTURKLINES επιφυλάσσονται για το χρονικό διάστημα της επιστροφής.
 • Στους επιβάτες χωρίς όχημα επιτρέπεται να μεταφέρουν μια βαλίτσα ή μια τσάντα δωρεάν. Πρόσθετες αποσκευές χρεώνονται.
 • Οι επιβάτες είναι υπεύθυνοι για τα προσωπικά τους αντικείμενα. Η ERTURKLINES δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή απώλεια των αποσκευών που βρίσκονται κάτω από την προσωπική φροντίδα του επιβάτη.
 • Οι επιβάτες δεν επιτρέπεται να μεταφέρουν εκρηκτικές, εύφλεκτες, εμπρηστικές και γενικά επικίνδυνες ύλες.
 • Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα ή η οποιαδήποτε κατανάλωση κάθε είδους προϊόντος καπνού σε όλους τους χώρους του πλοίου.
 • Οι επιβάτες ευθύνονται για την τήρηση των Λιμενικών, Υγειονομικών και Τελωνειακών κανονισμών. Οι επιβάτες οφείλουν να συμμορφώνονται με τις οδηγίες του πλοιάρχου και του πληρώματος για την τήρηση της τάξης και της ασφάλειας εν πλω.
 • Ο κάτοχος του εισιτηρίου θα πρέπει να παρουσιάσει το εισιτήριο στα γραφεία της ERTURKLINES. Σε περίπτωση απώλειας του εισιτηρίου αυτό δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Η ERTURKLINES δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια εισιτηρίων.
 • Όλοι οι επιβάτες που έχουν κάρτα επιβίβασης, θεωρείται ότι έχουν διαβάσει και έχουν αποδεχτεί τους γραπτούς όρους και τις προϋποθέσεις.

ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 • Ο/Η οδηγός υποχρεούται να φορτώσει και να ξεφορτώσει το όχημά του/της. Τα οχήματα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο επιβίβασης για να μπουν στο πλοίο μία (1) ώρα πριν την αναχώρηση και σε κάθε περίπτωση στην ώρα που καθορίζεται από τους ισχύοντες Κανονισμούς Λιμένα. Οι επιβάτες που δεν είναι στην ώρα τους για την αναχώρηση δεν δικαιούνται επιστροφή χρημάτων.
 • Σε περίπτωση απώλειας του εισιτηρίου του οχήματος, ο ναύλος δεν επιστρέφεται. Οι επιβάτες των οχημάτων υποχρεούνται να εξέλθουν από το όχημα πριν εισέλθει το όχημα στο πλοίο.
 • Ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα δεν επιτρέπεται να επιβιβαστούν στο πλοίο.
 • Οι επιβάτες δεν επιτρέπεται να μεταφέρουν εκρηκτικές, εμπρηστικές, εύφλεκτες και γενικά επικίνδυνες ύλες.
 • Οι επιβάτες ευθύνονται για τα υπάρχοντά τους μέσα στο όχημα.
 • Όλοι οι γενικοί όροι και οι προϋποθέσεις για τους επιβάτες που ταξιδεύουν με οχήματα είναι οι ίδιοι με τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις για τους επιβάτες. Όλοι οι επιβάτες που έχουν κάρτα επιβίβασης για τα οχήματα, θεωρείται ότι έχουν διαβάσει και έχουν αποδεχτεί τους γραπτούς όρους και τις προϋποθέσεις του εισιτηρίου.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Το εισιτήριο δεν επιστρέφεται, ο αγοραστής δεν έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης.
Αλλαγές μπορούν να γίνουν εντός 12 ωρών από την ανακοίνωση για ανοιχτά εισιτήρια ή αιτήσεις για την αλλαγή της ημερομηνίας ταξιδίου.