• Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία μας, Greekferries Club SA, για το ταξίδι σας !
  • Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία μας, Greekferries Club SA, για το ταξίδι σας !

Fast Ferries Όροι Ταξιδίου

Ακυρωτικά

Για αναλυση της ακυρωτικής πολιτικής, επισκεφθείτε την ενότητα Αλλαγές & Ακυρώσεις στη σελίδα «Εξυπηρέτηση Πελατών».

Επιπλέον των ακυρωτικών που ορίζει η ναυτιλιακή εταιρία, η Greekferries Club SA παρακρατάει 10% από το επιστρεφόμενο ποσό.

Εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας

Τα εισιτήρια μπορούν να μετατραπούν σε ανοικτής ημερομηνίας έως 2 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης. Όταν τα εισιτήρια έχουν μετατραπεί σε ανοικτής ημερομηνίας δεν ακυρώνονται.

Αλλαγές Εισιτηρίων

Αλλαγή εισιτηρίου σημαίνει αλλαγή ημερομηνίας ταξιδίου ή αναβάθμιση κατηγορίας. Εφόσον η αξία του νέου εισιτηρίου είναι χαμηλότερη, ο επιβάτης δεν δικαιούται επιστροφή της διαφοράς. Αλλαγή ονόματος επιβάτη ή αλλαγή δρομολογίου απαιτεί ακύρωση του αρχικού εισιτηρίου (δείτε την ακυρωτική πολιτική της εταιρίας) και αγορά νέου εισιτηρίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Στην περίπτωση που ο επιβάτης έχει τα εισιτήρια στα χέρια του θα χρειαστεί να επιστρέψει τα πρωτότυπα στο πρακτορείο έκδοσης για να γίνει αντικατάσταση με τα νέα εισιτήρια.

Απώλεια Εισιτηρίων

Σε περίπτωση απώλειας εισιτηρίου ο επιβάτης οφείλει να ενημερώσει την εταιρία πριν την αναχώρηση του πλοίου. Απαραίτητη είναι η αγορά νέου εισιτηρίου για το ταξίδι. 1 χρόνο μετά το προγραμματισμένο ταξίδι και κατόπιν ελέγχου από την εταιρία, εάν το απολεσθέν εισιτήριο δεν έχει χρησιμοποιηθεί ο επιβάτης δικαιούται δωρεάν εισιτήριο ίσης αξίας με το απολεσθέν.

Καθυστέρηση ή ματαίωση δρομολογίου

  • ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟΠΛΟΥ: Οι επιβάτες και τα οχήματα μπορούν να επιβιβασθούν χωρίς να αλλάξουν τα εισιτήριά τους.
  • ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ: Τα εισιτήρια της αναχώρησης που ματαιώθηκε δεν ισχύουν για επιβίβαση και πρέπει να αλλαχθούν για την επόμενη προγραμματισμένη αναχώρηση, στην οποία υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων, με αντικατάσταση του αρχικού εισιτηρίου.
  • ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούνται οι επιβάτες σε περιπτώσεις που καθυστερήσεων λόγο δυσμενών καιρικών συνθηκών να επικοινωνούν με τα λιμενικά γραφεία της εταιρείας για να ενημερώνονται σχετικά με τη νέα ώρα αναχώρησης του πλοίου.

Εισιτήρια Ανοιχτής Ημερομηνίας

Τα εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας ισχύουν για 1 χρόνο και δεν γίνονται αποδεκτά για επιβίβαση. Είναι απαραίτητο πριν την επιβίβαση το αρχικό εισιτήριο να αντικατασταθεί με νέο εισιτήριο. Εάν μέχρι την ημερομηνία ταξιδιού έχουν αυξηθεί οι ναύλοι, οι κάτοχοι εισιτηρίων ανοιχτής ημερομηνίας πρέπει να καταβάλλουν τη διαφορά. Στην περίπτωση μικρότερης αξίας ο επιβάτης δεν δικαιούται επιστροφή της διαφοράς.