• Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία μας, Greekferries Club SA, για το ταξίδι σας !
  • Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία μας, Greekferries Club SA, για το ταξίδι σας !

Kefalonian Lines Όροι Ταξιδίου

Ακυρωτικά

Για αναλυση της ακυρωτικής πολιτικής, επισκεφθείτε την ενότητα Αλλαγές & Ακυρώσεις στη σελίδα «Εξυπηρέτηση Πελατών».

Επιπλέον των ακυρωτικών που ορίζει η ναυτιλιακή εταιρία, η Greekferries Club SA παρακρατάει 10% από το επιστρεφόμενο ποσό.

Εναλλακτικά, παρέχεται η δυνατότητα μετατροπής των εισιτηρίων σε εισιτήρια Ανοιχτής Ημερομηνίας (Open Date) ώστε να χρησιμοποιηθούν σε επόμενο ταξίδι, εφόσον ζητηθεί από τον επιβάτη.

Τα Open Date εισιτήρια αντικαθίστανται με νέο εισιτήριο, ίσης ή μεγαλύτερης αξίας, καταβάλλοντας την διαφορά ναύλου, εφόσον διατίθενται θέσεις. Δεν επιστρέφεται τυχόν διαφορά ναύλου από το αρχικό. Εννοείται ότι το νέο εισιτήριο δεν μπορεί να είναι εκπτωτικό εάν δεν ήταν το παλαιό και επίσης δεν αντικαθίσταται εισιτήριο οχήματος με εισιτήριο επιβάτη και το αντίστροφο.

Τα Open Date ισχύουν (αντικαθίστανται με νέο) για ένα έτος.

Απώλεια Εισιτηρίων

Σε περίπτωση απώλειας του εισιτηρίου θα πρέπει να αγορασθεί νέο. Στην συνέχεια θα πρέπει να δηλωθεί εγγράφως η απώλεια, αναφέροντας την ημερομηνία του ταξιδίου , τη διαδρομή και τον αριθμό του απολεσθέντος εισιτηρίου ως επίσης και φωτοτυπία του νέου με εμφανή τον αριθμό του. Εάν εντός ενός μηνός το παλαιό εισιτήριο δεν έχει ταξιδέψει στοιχείο το οποίο προκύπτει από έλεγχο της εταιρείας, ο κάτοχος του εισιτηρίου δικαιούται δωρεάν εισιτήριο ισόποσης αξίας με το απολεσθέν.

Αλλαγές Εισιτηρίων

Αλλαγή εισιτηρίου σημαίνει αλλαγή ημερομηνίας ταξιδίου ή αναβάθμιση κατηγορίας. Εφόσον η αξία του νέου εισιτηρίου είναι χαμηλότερη, ο επιβάτης δεν δικαιούται επιστροφή της διαφοράς. Αλλαγή ονόματος επιβάτη ή αλλαγή δρομολογίου απαιτεί ακύρωση του αρχικού εισιτηρίου (δείτε την ακυρωτική πολιτική της εταιρίας) και αγορά νέου εισιτηρίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Στην περίπτωση που ο επιβάτης έχει τα εισιτήρια στα χέρια του θα χρειαστεί να επιστρέψει τα πρωτότυπα στο πρακτορείο έκδοσης για να γίνει αντικατάσταση με τα νέα εισιτήρια.

Ονομαστική Κατάσταση Επιβαινόντων

Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 98/41 είναι υποχρεωτική για λόγους ασφαλείας η
ονομαστική καταγραφή των επιβαινόντων σε κάθε δρομολόγιο . Κατά την ηλεκτρονική έκδοση ή κράτηση ο επιβάτης οφείλει να δώσει τα πραγματικά του στοιχεία και ως ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, ώστε σε περίπτωση καθυστέρησης ή ματαίωσης του ταξιδίου να είναι δυνατή η ενημέρωσή του. Σε περίπτωση μη επιθυμίας του επιβάτη να γνωστοποιήσει στοιχεία επικοινωνίας αυτή καταχωρείται εγγράφως επί του εισιτηρίου.